Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Generalforsamling 2020

Ændring!
Vores Generalforsamling var planlagt til den 22. april 2020 på Ny Malt. Det må vi desværre udskyde.
Generalforsamlingen udskydes til et senere tidspunkt når vi alle kan og må samles igen.
Alle personvalg fra sidste generalforsamling gælder frem til den ordinære generalforsamlingen afholdes.

RADIKALE VENSTRE DJURSLAND
afholder generalforsamling

TID: Onsdag den 22. april 2020 kl. 19.00 - U D S A T
STED: Ny Malt, Ebeltoft

PROGRAM:

Kl. 18.00 Fællesspisning
Tilmelding nødvendig senest 16. april på mail til Jørn Juul Sørensen eller Jan Kjær Madsen

Kl. 18.45 INDLÆG ved Hanne Roed, 1. næstformand regionsrådet

Kl. 19.00 Generalforsamling
- dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på e-mail: - forslagsstilleren bedes oplyse navn og adresse.

Velmødt!
Bestyrelsen - 20.02.2020

Dagsorden jf. vedtægterne:
1.    Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.    Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5.    Beslutning om fordeling af årets kontingentindbetalinger til kampagne i forbindelse med hhv. folketingsvalg og kommunalvalg
6.    Stillingtagen til hvorvidt Djurskredsen ønsker at medvirke i fælles opstilling sammen med de øvrige opstillingskredse/kommuneforeninger i storkredsen
7.    Behandling af indkomne forslag
8.    Valg af:
a)      2, 3, 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
b)      2 suppleanter for 1 år
c)      1 revisor for 1 år
d)      1 revisorsuppleant for 1 år
9.    Forslag til og valg af folketingskandidat i Djurskredsen
10.    Valg af delegerede til storkredsforsamlingen
11.    Valg af delegerede til regionsforsamlingen
12.    Valg af delegerede til landsmødet
13.    Eventuelt.

Grundlovscafé på Mols 2019

Radikale Venstre Djursland inviterer til en festdag, hvor vi skal fejre demokratiet og huske at vi lever i et åbent og frit samfund.

Grundlovstalere:
Kl. 14:30     Den Grønne Studenterbevægelse
Kl. 15:00     Stine Bosse, formand for Europabevægelsen
Kl. 15:30     Samira Nawa, folketingskandidat for Radikale Venstre - Ændring - Ny taler: Karen Melchior, Nyvalgt til Europaparlamentet for Radikale Venstre

Alle er velkomne.

TID: Onsdag 5. juni kl. 14-16
STED: Egil Fischers Ferieby, Hovedgaden 14, Femmøller Strand, Ebeltoft
BUS 123 Aarhus-Ebeltoft kører lige til døren

Dagens kaffe & kagetilbud er fra Mols Kafferisteri.

PS! Medbring gerne campingstol / tæppe.

Generalforsamling 2019

RADIKALE VENSTRE DJURSLAND afholder generalforsamling

TID: Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00
STED: Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 3, 8410 Rønde


PROGRAM:
INDLÆG om Europa Parlamentsvalget ved Frederik Aagaard Sørensen, EP kandidat Radikale Venstre

INDLÆG om Folketingsvalget ved Michael Skaaning Johansen, Ryomgaard, FT kandidat Radikale Venstre

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på e-mail: JornJuulSorensen@stofanet.dk - forslagsstilleren bedes oplyse navn og adresse.

Foreningen vil være vært ved en sandwich og drikkevarer efter Generalforsamlingen.

Velmødt!
Bestyrelsen - 16.3.2019

Dagsorden jf. vedtægterne:
1.    Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.    Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5.    Beslutning om fordeling af årets kontingentindbetalinger til kampagne i forbindelse med hhv. folketingsvalg og kommunalvalg
6.    Stillingtagen til hvorvidt Djurskredsen ønsker at medvirke i fælles opstilling sammen med de øvrige opstillingskredse/kommuneforeninger i storkredsen
7.    Behandling af indkomne forslag
8.    Valg af:
a)      2, 3, 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
b)      2 suppleanter for 1 år
c)      1 revisor for 1 år
d)      1 revisorsuppleant for 1 år
9.    Forslag til og valg af folketingskandidat i Djurskredsen
10.    Valg af delegerede til storkredsforsamlingen
11.    Valg af delegerede til regionsforsamlingen
12.    Valg af delegerede til landsmødet
13.    Eventuelt.

Radikale Venstre Djursland var 5. juni 2018 vært ved et velbesøgt Grundlovsmøde hos Mols Kafferisteri med 80-90 fremmødte. Talerrækken bestod af Kjeld Holm, Michael Skaaning Johansen, folketingskandidat Djursland og Jens Rohde, folketingskandidat Viborg.
På gensyn i 2019.

Grundlovscafé hos Mols Kafferisteri

Radikale Venstre Djursland inviterer til en festdag, hvor vi skal fejre demokratiet og huske, at vi lever i et åbent og frit samfund.

Og så er der god kaffe og kage til.

Grundlovstalere:
Kjeld Holm, Biskop emeritus 
Michael Skaaning Johansen, Djurslandskredsens nyvalgte Folketingskandidat
Jens Rohde, medlem af Europaparlamentet

Tid Tirsdag 5. juni kl. 14-16
Sted: Mols Kafferisteri 
Lyngevej 58, 8420 Knebel

Alle er velkomne

Generalforsamling 2018

Kære medlem og venner

Radikale Venstre, Djursland indkalder til generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 i Salen på Marienhoffskolen i Ryomgård.
Generalforsamlingen er en fælles generalforsamling mellem Norddjurs og Syddjurs.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
2. Formandens beretning
2a: Orientering om Kommunalvalget i Norddjurs.
2b: Orientering Kommunalvalget i Syddjurs.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Herunder regnskaberne for hhv. KV17 i Norddjurs og Syddjurs.
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Behandling af indkomne forslag
5.a. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
6. a. Valg af formand. 
6. b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
6. c. Valg af to suppleanter
6. d. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Valg af folketingskandidat i Djurskredsen. 
8. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen
9. Valg af delegerede til regionsforsamlingen
10. Valg af delegerede til landsmødet

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Andre forslag til det politiske arbejde kan bringes op på dagen.

Der bliver god lejlighed til debat om både lokalpolitiske og nationalpolitiske emner.

Vi byder på kaffe, kage, øl og vand - alle er velkomne.

NB! Selv om du er tidligere medlem – eller på spring til at blive medlem – skal du være velkommen til at deltage.


Venlig hilsen og på vegne af 
Bestyrelsen for Radikale Venstre i Norddjurs og Syddjurs

Jan Kjær Madsen, formand
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk