Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Flere ældre i årene fremover

Derfor må vi interessere os for, hvordan de svage ældre har det – både dem, der kan klare sig i deres eget hjem med en vis hjælp, og dem, der er nødt til at komme i en beskyttet bolig eller på et plejehjem.

Det øvrige samfund glemmer ofte at livskvalitet og trivsel også er et ønske man har når man er ældre. Men har man ikke ret til det efter mange års arbejde og skattebetaling.

Ældre og borgere med handicap skal have den hjælp, pleje og omsorg, som er nødvendig for, at de kan leve et trygt og værdigt liv.

Der skal være tidssvarende aktivitetscentre, ældre- og plejeboliger over hele kommunen. Der skal løbende udbygges med plejeboliger i hele kommunen så vi kan efterleve ønsket om ”længst mulig i egnet bolig”

Der skal være bedre tilgængelighed til bygninger og på udearealer.

Forebyggelse gennem kostvejledning, motion og aktivering skal holde livsstilssygdommene fra livet.

Da mobilitet, er stadig mere vedkommende for kommende generationer, skal man overveje en veludbygget telebusordning, som et tilbud til de ældre der har behovet.

Tyranniet skal ophæves

Den nuværende regering og dens støtteparti, Dansk Folkeparti, har haft en mani med at kræve dokumentation og papirkontrol i stedet for at bruge de mange hænder til pleje og omsorg.

Det betyder at de ansatte har mistet arbejdsglæde, og netop arbejdsglæden er altafgørende for, at den kommunale virksomhed kan fungere tilfredsstillende.

Vi arbejder for at der skal være mest mulig selvforvaltning og mindst mulig kontrol i ældreplejen.

Derfor kan hjemmeplejen, i videst muligt omfang overlade det til de ansatte, at arbejde i små hold, hvor de selv fastlægger deres opgaver og bruger deres arbejdstid på bedste måde. Erfaringen viser, at folk under disse vilkår kan yde meget mere samt at sygefraværet falder.

Hjemmehjælpen skal have tid til at lytte og til samtale.

Der skal være tillid mellem hjemmehjælper og den ældre. De ældre skal have ret til fravælge en hjemmehjælper i eget hjem, hvor kemien ikke passer.

Demens – en svær byrde

Vi får som samfund flere og flere ældre. De fleste mennesker i 70'erne og 80'erne er langt mere sunde og raske i dag, end de var for blot 30-40 år siden. Men flere og flere bliver demente.

Det betyder, at vi får flere på plejehjem, for det giver problemer at lade dem blive i hjemmet. Det kan blive en næsten uoverkommelig byrde for deres ægtefæller og andre familiemedlemmer.

Derfor skal vores plejehjem være fysisk egnede til, at folk føler, at de kan være bekendt at lade de demente komme dér. Vi skal kunne give de demente de oplevelser, som på deres betingelser kan give indhold i hverdagen – også selv om det kræver en stor indsats fra dem, der passer dem.

Frivillighed

Frivilligt medborgerarbejde er et vigtigt bidrag til velfærd på ældreområdet. En besøgsven kan være et trygt holdepunkt i hverdagen.

Besparelser på dette område, som kommunalbestyrelsen har bebudet, er for småligt, både menneskeligt og beløbsmæssigt, og vil ramme kommunen som en bommerang.

Det skal af bordet!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk