Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Radikale Venstre Djursland var 5. juni 2018 vært ved et velbesøgt Grundlovsmøde hos Mols Kafferisteri med 80-90 fremmødte. Talerrækken bestod af Kjeld Holm, Michael Skaaning Johansen, folketingskandidat Djursland og Jens Rohde, folketingskandidat Viborg.
På gensyn i 2019 samme sted.

Grundlovscafé hos Mols Kafferisteri

Radikale Venstre Djursland inviterer til en festdag, hvor vi skal fejre demokratiet og huske, at vi lever i et åbent og frit samfund.

Og så er der god kaffe og kage til.

Grundlovstalere:
Kjeld Holm, Biskop emeritus 
Michael Skaaning Johansen, Djurslandskredsens nyvalgte Folketingskandidat
Jens Rohde, medlem af Europaparlamentet

Tid Tirsdag 5. juni kl. 14-16
Sted: Mols Kafferisteri 
Lyngevej 58, 8420 Knebel

Alle er velkomne

Generalforsamling 2018

Kære medlem og venner

Radikale Venstre, Djursland indkalder til generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 i Salen på Marienhoffskolen i Ryomgård.
Generalforsamlingen er en fælles generalforsamling mellem Norddjurs og Syddjurs.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
2. Formandens beretning
2a: Orientering om Kommunalvalget i Norddjurs.
2b: Orientering Kommunalvalget i Syddjurs.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Herunder regnskaberne for hhv. KV17 i Norddjurs og Syddjurs.
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Behandling af indkomne forslag
5.a. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
6. a. Valg af formand. 
6. b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
6. c. Valg af to suppleanter
6. d. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Valg af folketingskandidat i Djurskredsen. 
8. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen
9. Valg af delegerede til regionsforsamlingen
10. Valg af delegerede til landsmødet

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Andre forslag til det politiske arbejde kan bringes op på dagen.

Der bliver god lejlighed til debat om både lokalpolitiske og nationalpolitiske emner.

Vi byder på kaffe, kage, øl og vand - alle er velkomne.

NB! Selv om du er tidligere medlem – eller på spring til at blive medlem – skal du være velkommen til at deltage.


Venlig hilsen og på vegne af 
Bestyrelsen for Radikale Venstre i Norddjurs og Syddjurs

Jan Kjær Madsen, formand
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk