Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Radikale Venstre er et idé-parti, ikke et interesse-parti. Blandt vores vælgere, medlemmer og politikere er alle dele af det danske samfund repræsenteret.

Det, der forener os, er  en vision om et åbent og demokratisk samfund, hvor   mennesker uanset etnisk oprindelse, religion og politisk overbevisning kan leve værdigt sammen.

Partiets grundsyn er båret af respekt for universelle friheds- og menneskerettigheder – herunder ytringsfrihed, ligeværdighed, ligestilling og beskyttelse af mindretal.

Frederik VII - Grundlovens giver

Radikale Venstres visioner for Norddjurs Kommune:

Gjerrildbanestien

Åben og fordomsfri dialog

I et demokrati er der ingen heller ikke flertallet, der har patent på sandheden.Vi skal respektere hinandens holdninger, lade argumenterne tale og være indstillet på at mødes i en fælles forståelse.

Derfor er den åbne og fordomsfrie dialog grundstenen i Radikale Venstres demokratiopfattelse, og den første forudsætning for en fornuftig politik.

Det gælder i forhold til nabokommunerne, andre partier, foreninger, interesseorganisationer og medborgere.

Borgerinddragelse
Nærhed
Åbenhed og gennemsigtighed


I Radikale Venstre ønsker vi, at det enkelte menneske skal have størst mulig indflydelse på sine egne livsvilkår og på samfundet. Kun den der har reel indflydelse, kan tage et reelt ansvar.

Derfor skal borgere og brugere inddrages i den politiske dialog og i udmøntningen af de politiske beslutninger. Det skal være nemt at deltage i de politiske beslutningsprocesser. Beslutninger skal træffes så tæt som muligt på dem de vedrører. Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningens og kommunalbestyrelsens arbejde.

Svalebøgen Gjerrild

Medborgerskab
Individuelle løsninger
Personligt ansvar


Det er vigtigt, at kommunen betragter alle borgere som ligeværdige og enestående medborgere, og møder dem med respekt og værdighed, uanset om man har behov for børnepasning, ældrepleje, handicaphjælp, integration eller en byggetilladelse. Alle der af den ene eller anden grund, får kontakt med kommunen, har ret til fleksible og individuelt tilpassede løsninger. Samtidig har den enkelte også pligt til selv at tage ansvar for sin egen situation.

Radikale Venstre vil arbejde for, at rummelighed, fleksibilitet og personligt ansvar kommer til at præge alle dele af den nye kommune, både for borgerne og kommunens ansatte.

Godt udgangspunkt for frie valg
Bæredygtige fritidsaktiviteter

Økonomisk bæredygtighed
Socialt ansvar
Miljømæssig omtanke


Radikale Venstre ønsker at gøre en forskel i det politiske arbejde. Vi indgår gerne kompromisser, og vi arbejder målrettet på at forene de politiske fløje i et fælles standpunkt. Men vi stiller altid krav om ansvarlighed ikke mindst i forhold til de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser.

Vi ønsker en kommune, der har sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Hvor der er plads og muligheder til alle, både de trængte, og dem der klarer sig selv.

Vi ønsker desuden, at miljøbeskyttelse og naturhensyn prioriteres højt i kommunens naturpleje og planlægning, og at den økologiske tanke vinder indpas bl.a. i de kommunale madordninger i skoler, daginstitutioner og ældreplejen.

Radikale Venstre vil aktivt arbejde for at fremme disse værdier indenfor alle områder i Norddjurs Kommune.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk