Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Klimapolitik i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune skal have en visionær klimapolitik

Det kunne ambitiøst være at kommunen er CO2 neutral i 2030.

Derfor skal Norddjurs Kommune opstille en konkret klimaplan med langsigtede klimamål og konkrete handlinger.

Der er fra Folketingets side sat 1 milliard kroner til energiforskning i år 2010. Djursland skal have del i disse midler.

EU’s klima- og energipolitik har sat sig for at bekæmpe klimaforandringer ved at nedbringe udledningen af drivhusgasser og satse på vedvarende energikilder frem for fossile brændstoffer.

EU har forpligtet sig til den såkaldte ”20-20-20-plan” om 20 % reduktion af drivhusgasserne, 20 % mere vedvarende energi i energiforbruget og 20 % forbedret energieffektivitet inden år 2020.

Regeringen har i 2008 indgået en energiaftale med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten. Aftalen sikrede blandt andet bedre vilkår for vindmøller og anden vedvarende energi som biomasse og biogas. Partierne var enige om, at vedvarende energi i 2011 skal dække 20 procent af Danmarks energiforbrug.

Lokal handling

Men for at miljømålene nås, skal kommunerne, der er tættest på erhvervslivet og borgerne, udarbejde en klimaplan for lokal handling.

Norddjurs Kommune kunne udvise initiativ og handling ved at forpligte sig selv på at reducere kommunens energiforbrug inden 2012 med 15 %. Udover at reducerer CO2 udledningen, ville kommunen også kunne spare en masse penge.
Det kunne bl. a ske ved at indkøbe energieffektive varer og tjenesteydelser, have en energieffektiv drift og vedligeholdelse af egne og lejede bygninger samt sikre en energieffektiv adfærd i kommunens aktiviteter.
Norddjurs Kommune skal gå aktivt i dialog med erhvervslivet og borgerne om delagtiggørelse i klimaforpligtelserne.

Grønt og bæredygtigt byggeri bør være en selvfølge. Bygninger tegner sig for 40 pct. af energiforbruget i Danmark. Byggeriet er derfor et centralt indsatsområde, når vi skal opfylde de overordnede målsætninger om at reducere energiforbruget og mindske CO2 udledningen.

I nye erhvervsparker, boligområder, ved salg af byggegrunde m.v. skal der stilles energiklassekrav til de nye bygninger. Det kunne være målbare krav som lavenergiklasse 1 eller endnu bedre 0 (passivhus standard) hvilket betyder reduktioner af energiforbruget på op til 75 % af nuværende standard.

Landbruget står for cirka 17 pct. af Danmarks udslip af CO2.
Landbruget skal inddrages på en ny og bæredygtig måde i klimaforpligtelserne. Gødning fra husdyr skal udnyttes målrettet gennem oprettelse af produktionszoner i det åbne landskab. Her skal intelligente bioenergianlæg producere biogas til opvarmning af boligområder, biobrændstof til transport, biomasse til kraftværker og naturfiber til industrien. Det vil kunne reducere landbrugets CO2 bidrag med 50 %.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk