Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Ole Svit er ny spidskandidat for Radikale Venstre
til KV21 i Norddjurs Kommune

 • Ole Svit, 61 år og bosiddende i Glesborg.

 • Gift og har 5 voksne børn

 • Nuværende arbejde: Direktør hos Business Djursland og selvstændig

 • Tidligere arbejde:
  Direktør på Viden Djurs, Logistikchef hos Fiskars og DLG, Distriktschef hos Superfos Grovvare, Revisor hos Dansk Supermarked og arbejde ved skov og landbrug på Meilgaard Gods

 • Selvstændig bibeskæftigelse:
  siden 1978 med eget CVR.nr. i 42 år.

 • Uddannelse: MBA (Master i forandringsledelse), Civiløkonom (HDO), Regnskabsuddannet og ½ landbrugsuddannelse.

 • Bestyrelsesposter: Formand for Fonden for Entrepenørskab i Midtjylland, Formand for Game Business i Grenaa.

Ole Svits mærkesager for en kommune der behøver en ny udvikling:

En offensiv erhvervspolitik

Tæt dialog med erhvervsliv og virksomheder om erhvervspolitik, strategi med fokusområder og handlingsplaner.

Kommunens stærke håndværks- og industrivirksomheder har mere potentiale via fx øget digitalisering.

Omkring 25 nye CVR. registreringer pr. måned skal gribes aktivt og være et centralt fokuspunkt i kommunens erhvervsstrategi.

Enhver nystartet virksomhed rummer muligheden for minimum selvforsørgelse, men også for vækst og jobskabelse. Læs mere her

 

Et sammenhængende skolesystem

Øget indsats på elevflugt og ikke-uddannelsesparate unge.

Læringsformerne er afgørende for om fagene giver mening for eleverne –  for nogen ’at se og høre’ og fore andre ’at røre og gøre’

Rammer og vilkår er politikernes ansvar – ansvar for læring har vi dygtige, uddannede lærere til at håndtere.

Vi skal have genskabt tilliden til folkeskolerne, som en af de primære parametre for bosætning af børnefamilier. Læs mere her

Grøn omstilling

Der skal mål og handling bag FN´s 17 Verdensmål og bæredygtighed.

Norddjurs Kommune skal gå forrest og have modet til at sætte mål og delmål for, hvornår kommunen er CO2 neutral – det haster! Kommunen skal understøtte denne nødvendige omstilling.

Med den grønne omstilling kan vore virksomheder aktivt finde kunder i et helt nyt ”grønt marked som er lig med sunde økonomiske virksomheder og arbejdspladser. Læs mere her.

Øget bosætning

Øget bosætning skal være et særligt politisk opmærksomhedspunkt med en strategisk og proaktiv tilgang.

Kerneydelserne børnehave, skole, fritid og ældrepleje skal være på et sikkert grundlag.

Vi skal være åbne overfor en stigende efterspørgsel efter nye boformer og fællesskaber.

Vi skal gå fra ”håb og tro” med en egentlig målrettet bosætningskampagne med reelle bosætningsmuligheder. Læs mere her.

Kandidaterne er fra venstre:
Jørn Juul Sørensen, bygherrerådgiver
Malene Lange Kristiansen, folkeskolelærer
Ole Svit (spidskandidat), direktør
Allan Holtegaard Andersen, kontorassistent
Else Brask, kommunikationsmedarbejder
Jakob Hørlyk, skoleleder
 

 

Der er brug for en radikal stemme i kommunalbestyrelsen - derfor er alle stemmer vigtige - også DIN!

Sæt X ved liste B tirsdag 16. november 2021

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk