Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

10 teser for miljøpolitik i Norddjurs Kommune

1. Kommunens natur- og kystlandskaber er nogle af de vigtigste ressourcer vi har, der skal bevares, beskyttes og udvikles i en bæredygtig balance med erhverv, turisme og landbrugsinteresser.

2. Kolindsund skal i nærmeste fremtid etableres som sø, vådområde og rekreativt område.

3. Etablering af højvandssluse ved Grenåens udløb for at sikre bebyggelser langs åen, herunder den nye Åby, mod fremtidige oversvømmelser.

4. Stop for udstedelse af miljøtilladelser for udvidelser af svinebestande af hensyn til landsbyernes udviklingsmuligheder, bosætning, nærmiljøet og naturen.

5. Retablering af naturtyper, efter års udmarvning, for genskabelse af diversiteten i naturens fauna og flora.

6. Sikring af kystlandskabet, de små havnemiljøer, strandenge og strande. Støtte til etablering af store havvindmølleparker der ligger langt fra kysten.

7. Grundvandsbeskyttelse, sikring af rent ikke renset drikkevand, gennem kommunalt opkøb af indvindingsområder og etablering af sprøjtefrie zoner. Terrorsikring af drikkevandsforsyningen.

8. Støtte til omlægning til økologisk landbrug og skovbrug.

9. Bæredygtig drift og vedligehold af kommunale anlæg og arealer.

10. Der skal være naturområder der er tilgængelig for alle.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk