Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Jan Kjær Madsen
Kommunalbestyrelsesmedlem i Syddjurs Kommune, valgt i 2013 og 2017.

Jeg arbejder blandt andet for følgende langsigtede mål for Syddjurs
- At fortsætte den svagt stigende positive økonomiske udvikling i kommunen. Bl.a. gennem flere tilflyttere, styrket turisme og fokus på den fysiske og digitale infrastruktur.
- At sikre trygge og inspirerende rammer omkring børn og unge i Syddjurs, lige fra pasningstilbud, skoler og uddannelser, til fritids- og sociale tilbud.
- Styrke kommunens grundlag for at drive og udvikle virksomhed. Passe på de arbejdspladser vi har. Et velfungerende erhvervsmiljø er udgangspunktet for, at der kan tiltrækkes og udvikles nye virksomheder.
- At få sat Syddjurs på Danmarks- og Verdenskortet. Vores turisme, kultur og natur er vigtige elementer. Andre er aktiviteter og arrangementer. Men der gælder også gennem vores kommunale serviceopgaver, hvor vi med nytænkning kan sætte nye rammer og standarder indenfor eksempelvis pleje, undervisning og miljø.  

På kort sigt er mit fokus lige nu
- At vi får øget antallet af nye tilflyttere, ved at få sat fokus på vores oplagte styrker omkring billig børnepasning af høj kvalitet, vores gode skoler, dejlige natur, og tætte trafikbånd til Aarhus.
- At vores kerneområde turismen styrkes endnu mere, bl.a. gennem det nye samarbejde med Norddjurs og Aarhus kommuner om en styrket markedsføringsindsats i Norge.
- Miljø- og klimaområdet. Syddjurs Kommune skal også deltage i at løse de globale udfordringer – som i øvrigt også påvirker vores egen geografi. Mere konkrete initiativer omkring vand, affald og grønne erhverv skal indarbejdes i de kommende planer og budgetter.
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk