Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

10 teser for en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune

 

1. Enhedsskolen skal være forrest i udviklingen (brugen) af ny teknologi, ny viden og globale relationer, og skolens undervisning skal rette sig mod nuværende og kommende muligheder for dens elever.

Det er en selvfølge at læringsmiljøer, undervisningsfaciliteter, især IT, og undervisningsmaterialer er moderne og tidssvarende. Bærbare pc’er og trådløst netværk til samtlige lærere samt alle elever på mellemtrin og i udskolingen er et mål.

2. Faglighed har høj prioritet på alle skoler. Der skal undervises med fagligt uddannede lærerpersonale, og efteruddannelsesmuligheder er både en nødvendighed og en selvfølge.

3. Det hele menneske er målet; det enkelte barns velfærd og udvikling, både socialt og hvad angår kompetencer og viden er det væsentligste.

4. Skolestrukturen i landdistrikterne må udvikles og moderniseres i forhold til elevtalsudviklingen og fremtidig overlevelse.

De små lokale skoler må tilføres kvalitetsforbedringer i undervisningen, blandt andet gennem en optimering af de fysiske rammer.
 
5. Alle skoler i Norddjurs Kommune skal have sikre skoleveje – dvs. sikre cykelstier og gangstier.

Der etableres gratis skolebus for alle skoleelever i landdistrikterne til deres skoler med mellemtrin og udskoling.

6. Alle skoler i Norddjurs Kommune skal tilbyde en sund madordning mod en rimelig betaling. Der kan etableres samarbejde om madordninger med naboskoler, plejehjem og børnehaver.

7. Skolestrukturen i Grenaa by bør omlægges og optimeres gennem etablering af nye skolestrukturelle rammer, der både tilgodeser elevtalsudviklingen, den bymæssig udvikling, den korte og sikre skolevej samt social- og kulturel spredning.

Langhøjskolen, Vivild


8. Der etableres et samarbejde mellem landdistriktskoler med hensyn til faglærere, lærerpersonale, det administrative personale og ledelsen.
Der skal arbejdes for en synlig, skolefaglig og superviserende ledelse på den enkelte skole. De administrative, bygnings- og driftsmæssige byrder skal minimeres og evt. uddelegeres til andre.
 
9. Alle skoler i Norddjurs Kommune skal være rummelige og have kvalificerede tilbud for børn med særlige behov, herunder tilbud om specialundervisning.
Skoler i Norddjurs Kommune skal være tilgængelige for funktionshæmmede.
 
10. Skoler i Norddjurs Kommune skal være mangfoldige og skal kunne rumme elever af anden etnisk herkomst end dansk og tilbyde frivillig modersmålsundervisning.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk