Velkommen til RADIKALE VENSTRE på Djursland

Radikale Venstre er:

Samfundet, det offentlige og den enkelte
Et parti, der vægter balancen mellem social ansvarlighed og personlig frihed.

 

Den internationale forpligtelse
Et parti, der tror på samarbejde mellem folkeslag for et fælles bedste.

Folkestyre
Et parti, der tror på både fælles rettigheder og fælles pligter. 

 

Bæredygtighed
Bæredygtighed er valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Menneske og fællesskab
Et parti, der mener at uddannelse, oplysning og forebyggelse på lang sigt er de bedste værktøjer til et fredeligt, tolerant og moderne demokratisk samfund.

Læs Radikale Venstres principprogram.

- forandring

- fremtid

- fællesskab

At være radikal er hverken til højre eller til venstre.

Radikale Venstre kombinerer det bedste fra det politiske spektrum:

Ikke socialisme, liberalisme, konservatisme eller nationalisme - at være radikal er at være en dansk socialliberal:

Med begge ben plantet i fornuftens muld og hovedet højt hævet, skuende mod nye horisonter.

Radikale kerneværdier  

 

Radikale Venstre har en vision om et åbent og demokratisk samfund, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion og politisk overbevisning kan leve værdigt sammen.

Partiets grundsyn er båret af respekt for universelle friheds- og menneskerettigheder

– herunder ytringsfrihed, ligeværdighed, ligestilling og beskyttelse af mindretal.

Åben og fordomsfri dialog

I et demokrati er der ingen - heller ikke flertallet, der har patent på sandheden.

Vi skal respektere hinandens holdninger, lade argumenterne tale og være indstillet på at mødes i en fælles forståelse.

Borgerinddragelse

Nærhed - Åbenhed - Gennemsigtighed

I Radikale Venstre ønsker vi, at det enkelte menneske skal have størst mulig indflydelse på sine egne livsvilkår og på samfundet. Kun den der har reel indflydelse, kan tage et reelt ansvar.

Medborgerskab - Individuelle løsninger - Personligt ansvar

Det er vigtigt, at kommunen betragter alle borgere som ligeværdige og enestående medborgere, og møder dem med respekt og værdighed, uanset om man har behov for børnepasning, ældrepleje, handicaphjælp, integration eller en byggetilladelse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk